Jak požádat o dotaci?

Přesné informace k dotacím pro rok 2019 se zatím připravují. Budeme vás o nich informovat na této stránce hned jakmile je budeme mít k dispozici.


V jaké výši mi bude poskytnuta dotace?

Přesná výše dotace bude zveřejněna jakmile bude k dispozici.

Tepelné čerpadlo

Přesné informace k dotacím pro rok 2019 se zatím připravují. Budeme vás o nich informovat na této stránce hned jakmile je budeme mít k dispozici.

Uhlí a biomasa

Přesné informace k dotacím pro rok 2019 se zatím připravují. Budeme vás o nich informovat na této stránce hned jakmile je budeme mít k dispozici.

Plynový kondenzační kotel

Přesné informace k dotacím pro rok 2019 se zatím připravují. Budeme vás o nich informovat na této stránce hned jakmile je budeme mít k dispozici.

Pouze biomasa

Přesné informace k dotacím pro rok 2019 se zatím připravují. Budeme vás o nich informovat na této stránce hned jakmile je budeme mít k dispozici.

Další doplňkové služby

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Na jaké kotle
se vztahuje dotace?

Dotace se vztahuje na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Dotaci lze čerpat na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Z jakých nových
kotlů si můžu vybírat?

Certifikaci pro kotlíkovou dotaci mají všechna zařízení, která běžně montujeme – tzn. kompletní sortiment značek DAIKIN a TOSHIBA. Dotace se vztahuje na tepelná čerpadla Daikin Altherma a Toshiba Estia.

Daikin

Společnost M-klima s.r.o. Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.Zástupce společnosti M-klima s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností M-klima s.r.o. na příslušné úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

Navíc společnost Daikin přidává ke kotlíkové dotaci + 15 000 Kč

 • Možnost pro koncové zákazníky využít slevu 15.000,- Kč na instalaci tepelného čerpadla DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám). Pokud jste úspěšným žadatelem kotlíkové dotace dostanete dotaci dalších 15 000 Kč od společnosti Daikin!!!
 • Všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v dotačních titulech SFŽP pro ČR
 • Více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/

TOSHIBA

Společnost M-klima s.r.o. Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel TOSHIBA.Zástupce společnosti M-klima s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti TOSHIBA platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností M-klima s.r.o. na příslušné úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

Kdy je možné podávat žádosti o dotace?

Termín pro podání žádostí zatím není známý.

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Kolik je v programu prostředků?

Pro Středočeský kraj bude k dipsozici cca 600 000 000,- Kč což je o 100 000 000,- Kč více než loni.

Kdy se dozvím jestli jsem uspěl?

Kraj musí rozhodnout o přidělení dotace do 120 dnů od doručení žádosti. (Tato informace byla platná v minulém kole dotací).

Dotační formulář

Nečekejte na poslední chvíli a raději vše vyřešte s předstihem. Pomůžeme Vám!

Mám zájem o dotaci až 127.500,- Kč