Jak požádat o dotaci?

M-Klima nabízí nově možnost vyřešit výměnu kotle tzv. na klíč. To znamená, že všechny formality za Vás vyřídíme my. Vy nám budete muset pouze vyfotit starý kotel a poskytnout potřebnou dokumentaci a plnou moc.


Další doplňkové služby

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Z jakých nových kotlů
si můžu vybírat?

Certifikaci pro kotlíkovou dotaci mají všechna zařízení, která běžně montujeme – tzn. kompletní sortiment značek DAIKIN a TOSHIBA. Dotace se vztahuje na tepelná čerpadla Daikin Altherma a Toshiba Estia.

Daikin

Společnost M-klima s.r.o. Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN. Zástupce společnosti M-klima s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností M-klima s.r.o. na příslušné úřady – 6.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

TOSHIBA

Společnost M-klima s.r.o. Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel TOSHIBA. Zástupce společnosti M-klima s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti TOSHIBA platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností M-klima s.r.o. na příslušné úřady – 6.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedení revize)

Kdy je možné podávat žádosti o dotace?

Požádat o dotaci můžete aktuálně až do vyčerpání peněžních prostředků určených na program.

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Kolik je v programu prostředků?

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je 5,5mld.
Dotace pro ostatní domácnosti 8,5mld.

Dotace pro domácnosti

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována částka 5,5mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95% způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Více informací

Dotace pro ostatní domácnosti

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti bude možné zasílat od podzimu 2021 přes www.novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50% způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Více informací

Dotační formulář

  Nečekejte na poslední chvíli a raději vše vyřešte s předstihem. Pomůžeme Vám!

  Mám zájem o dotaci až 130.000,- Kč

  • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.