Kdy je možné podávat žádosti o dotace?

Mám zájem

Požádat o dotaci můžete aktuálně až do vyčerpání peněžních prostředků určených na program.

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Kolik je v programu prostředků?

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je 5,5mld.
Dotace pro ostatní domácnosti 8,5mld.