TOSHIBA

Mám zájem

{split}

Společnost M-klima s.r.o. Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel TOSHIBA. Zástupce společnosti M-klima s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti TOSHIBA platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

  • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností M-klima s.r.o. na příslušné úřady – 6.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
  • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedení revize)

{/split}