Jak požádat o dotaci?

Obraťte se na Váš krajský úřad – respektive si projděte jeho webové stránky. Nová vlna žádostí se totiž bude ve všech krajích řešit online.

M-Klima nabízí nově možnost vyřešit výměnu kotle tzv. na klíč. To znamená, že všechny formality za Vás vyřídíme my. Vy nám budete muset pouze vyfotit starý kotel a poskytnout potřebnou dokumentaci a plnou moc.

Dotaci na klíč zařídíme za 5.000 Kč


V jaké výši mi bude poskytnuta dotace?

Dotace dosahuje výše až 127.500,- Kč

Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Uhlí a biomasa

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován automatický kotel na uhlí a biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 75 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Plynový kondenzační kotel

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován plynový kondenzační kotel. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Pouze biomasa

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován automatický kotel na biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Další doplňkové služby

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Na jaké kotle
se vztahuje dotace?

Dotace se vztahuje na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Dotaci lze čerpat na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Z jakých nových
kotlů si můžu vybírat?

Certifikaci pro kotlíkovou dotaci mají všechna zařízení, která běžně montujeme – tzn. kompletní sortiment značek DAIKIN a TOSHIBA. Dotace se vztahuje na tepelná čerpadla Daikin Altherma a Toshiba Estia.

Daikin

Společnost DAIKIN Airconditioning Central Europe Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

Navíc společnost Daikin přidává ke kotlíkové dotaci + 15 000 Kč

 • Možnost pro koncové zákazníky využít slevu 15.000,- Kč na instalaci tepelného čerpadla DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám). Pokud jste úspěšným žadatelem kotlíkové dotace dostanete dotaci dalších 15 000 Kč od společnosti Daikin!!!
 • Všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v dotačních titulech SFŽP pro ČR
 • Více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/

TOSHIBA

Při výběru tepelného čerpadla od společnosti TOSHIBA nabízíme vyřízení kotlíkové dotace na klíč za poplatek 5.000,- Kč externím pracovníkem firmy M-klima.

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti – 5.000 Kč bez DPH

Kdy je možné podávat žádosti o dotace?

Od 4.10.2017 od 8:00 hodin do 29.6.2018 do 14:00 hodin

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Kolik je v programu prostředků?

Pro Středočeský kraj je k dispozici 502.233.009,72 Kč

Kdy se dozvím jestli jsem uspěl?

Kraj musí rozhodnout o přidělení dotace do 120 dnů od doručení žádosti.

Dotační formulář

Nečekejte na poslední chvíli a raději vše vyřešte s předstihem. Pomůžeme Vám!

Mám zájem o dotaci až 127.500,- Kč