Jak požádat o dotaci?

Obraťte se na Váš krajský úřad – respektive si projděte jeho webové stránky. Nová vlna žádostí se totiž bude ve všech krajích řešit online.

M-Klima nabízí nově možnost vyřešit výměnu kotle tzv. na klíč. To znamená, že všechny formality za Vás vyřídíme my. Vy nám budete muset pouze vyfotit starý kotel a poskytnout potřebnou dokumentaci a plnou moc.

Dotaci na klíč zařídíme za 5.000 Kč


V jaké výši mi bude poskytnuta dotace?

Dotace dosahuje výše až 127.500,- Kč

Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Uhlí a biomasa

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován automatický kotel na uhlí a biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 75 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Plynový kondenzační kotel

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován plynový kondenzační kotel. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Pouze biomasa

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován automatický kotel na biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč

Další doplňkové služby

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Na jaké kotle
se vztahuje dotace?

Dotace se vztahuje na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Dotaci lze čerpat na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Z jakých nových
kotlů si můžu vybírat?

Certifikaci pro kotlíkovou dotaci mají všechna zařízení, která běžně montujeme – tzn. kompletní sortiment značek DAIKIN a TOSHIBA. Dotace se vztahuje na tepelná čerpadla Daikin Altherma a Toshiba Estia.

Daikin

Společnost DAIKIN Airconditioning Central Europe Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

Navíc společnost Daikin přidává ke kotlíkové dotaci + 15 000 Kč

 • Možnost pro koncové zákazníky využít slevu 15.000,- Kč na instalaci tepelného čerpadla DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám). Pokud jste úspěšným žadatelem kotlíkové dotace dostanete dotaci dalších 15 000 Kč od společnosti Daikin!!!
 • Všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v dotačních titulech SFŽP pro ČR
 • Více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/

TOSHIBA

Při výběru tepelného čerpadla od společnosti TOSHIBA nabízíme vyřízení kotlíkové dotace na klíč za poplatek 5.000,- Kč externím pracovníkem firmy M-klima.

 • Poplatek za vypracování a podání žádosti – 5.000 Kč bez DPH

Kdy je možné podávat žádosti o dotace?

Od 4.10.2017 od 8:00 hodin do 29.6.2018 do 14:00 hodin

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Kolik je v programu prostředků?

Pro Středočeský kraj je k dispozici 502.233.009,72 Kč

Kdy se dozvím jestli jsem uspěl?

Kraj musí rozhodnout o přidělení dotace do 120 dnů od doručení žádosti.

Dotace pro domácnosti

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována částka 5,5mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95% způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Více informací

Dotace pro ostatní domácnosti

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti bude možné zasílat od podzimu 2021 přes www.novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50% způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Více informací

Dotační formulář

  Nečekejte na poslední chvíli a raději vše vyřešte s předstihem. Pomůžeme Vám!

  Mám zájem o dotaci až 130.000,- Kč

  • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.