Daikin

Mám zájem

{split}

Společnost DAIKIN Airconditioning Central Europe Vám a vašim zákazníkům nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. osobně navštíví Vaše žadatele a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.

Za předpokladu instalace tepelného čerpadla společnosti Daikin platí pro koncového uživatele následující speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

  • Poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady – 5.000 Kč bez DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
  • Potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) – 1.390 Kč bez DPH (splatné ihned po provedeni revize)

{split-here}

Navíc společnost Daikin přidává ke kotlíkové dotaci + 15 000 Kč

  • Možnost pro koncové zákazníky využít slevu 15.000,- Kč na instalaci tepelného čerpadla DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám). Pokud jste úspěšným žadatelem kotlíkové dotace dostanete dotaci dalších 15 000 Kč od společnosti Daikin!!!
  • Všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v dotačních titulech SFŽP pro ČR
  • Více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/

{/split}