Pouze biomasa

Mám zájem

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován automatický kotel na biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč