Stěhujeme se do nového

Od 27.6. do 29.6. bude probíhat stěhování do nových prostor na adrese V mokřinách 8 – skladový areál.