Čerpadlo odvádí kondenzační vodu z klimatizace.

Čerpadla kondenzátu

Mám zájem

Při provozu chladicích a klimatizačních jednotek je nutné pravidelně odvádět kondenzační vodu z vnitřních klimatizačních jednotek. K tomu slouží čerpadla kondenzátu z produkce firmy Aspen z Velké Británie. K různým typům klimatizace se hodí i různá čerpadla kondenzátu, nebo je lze vybrat na základě požadovaných parametrů, například pro tichý chod, malý rozměr, umístění či automatickou funkci. Některá čerpadla pracují pouze v době chodu kompresoru, jiná lze umístit mimo vnitřní jednotku, další vyžadují filtr pro kondenzovanou vodu.

Druhy čerpadel kondenzátu pro klimatizační jednotky

Produkce firmy Aspen

  • Peristaltická
  • Čerpadla se zásobníkem
  • Miničerpadla
  • Čerpadla do obchodů

Čerpadla kondenzátu neruší vzhled klimatizačních jednotek

Například velmi tichá jsou peristaltická čerpadla, která pracují na principu rotace válečku. Oblíbeným artiklem do chladicích a klimatizačních vnitřních jednotek jsou miničerpadla. Jde o spolehlivá a tichá čerpadla kondenzátu, která se dají snadno instalovat a kontrolovat a neruší vzhled klimatizačních jednotek. Instalují se do míst, kde se dává mezistropní klimatizace či kazetová klimatizace. Čerpadla kondenzátu jsou tak malá, že se instalují ke stropní klimatizaci a ani si jich nevšimnete. Přitom dokáží čerpat kondenzát do výšky několika metrů.

Napište nám