Úporné řešení od Toshiby.

Tepelné čerpadlo Toshiba

Mám zájem

Skvělým úsporným řešením pro rodinné domy i větší stavby, pro novostavby i rekonstrukce je tepelné čerpadlo Toshiba. Nejmodernější způsob řízení výkonu pomocí invertoru výrazně šetří dodávanou elektrickou energii. Čerpadlo pracuje podle požadované spotřeby tepla, tedy odebírá jen tolik elektrické energie pro fungování systému, kolik je potřeba. Je možné je kombinovat například s elektrickým, plynovým kotlem či solárními panely. Tepelné čerpadlo Toshiba je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá bezplatnou tepelnou energii z venkovního vzduchu a s pomocí malého množství elektrické energie ji distribuuje do otopné soustavy.

Venkovní jednotka pracuje tiše a nemá zvláštní nároky na prostor

Tepelné čerpadlo Toshiba má minimální nároky na prostor, instaluje se na fasádu, na střechu či k budově, nevyžaduje složité stavební práce. Skládá se z venkovní jednotky s kompresorem a jedné nebo více vnitřních jednotek, kde dochází k výměně energie. Venkovní jednotka pracuje tiše, protože uspořádání a konstrukce dvojice kompresorů redukuje vyšší vibrace a zajišťuje dlouhou životnost. Vnitřní jednotky se dají snadno umístit a instalovat. Tepelné čerpadlo Toshiba umí regulovat dva teplotní okruhy, například radiátorový, kde je nutná vyšší teplota a podlahové vytápění. Dokáže ohřát vodu až na 60° C.

Tepelné čerpadlo zajistí v létě i chlazení interiéru

Tepelné čerpadlo Toshiba zajišťuje nejen topení a ohřev teplé vody, ale umožňuje v letních měsících i chlazení vnitřního prostoru. Do systému je však nutné přidat jednotku Fan Coil, která funguje na bázi konvertoru a interiér vytápí či ochlazuje. Tepelné čerpadlo Toshiba má technologii, která brání zamrzání venkovní jednotky, ale současně nesnižuje její výkon při odtávání námrazy. Celý systém čerpadla lze vybudovat v několika režimech, například jen topení v jednom okruhu, topení a chlazení v jednom či ve dvou okruzích, topení a chlazení se stávajícím kotlem, solárními panely či se zásobníkem. Toshiba umožňuje stát se nezávislými na tradičních zdrojích paliva. Kontaktujte nás a vyberte si vhodný typ čerpadla Toshiba.
Napište nám