Klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu

Mám zájem

Klimatizace s přívodem čerstvého vzduchuDokonalá izolace moderních budov díky nové generaci stavebních zateplovacích systémů, moderním oknům a dveřím, která výrazně snižuje či zcela zamezuje tepleným ztrátám, přináší nový problém. V interiérech chybí čerstvý vzduch, zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého i dalších nebezpečných látek, snižuje se obsah kyslíku a roste vlhkost. Tento nedostatek odstranila klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu. Nejen, že přivádí čerstvý venkovní vzduch, ale současně jej čistí, získává z něj teplo nebo jej naopak chladí. Moderní technologie centrální klimatizace navíc umožnila odnímat teplo vydýchanému vzduchu, který se vypouští do venkovního prostoru.

Klimatizace řeší i odvod vydýchaného a znečištěného vzduchu

Klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu musela vyřešit i problém velkých měst, tedy silně znečištěné ovzduší zplodinami z dopravy i průmyslu, polétavým prachem a různými nežádoucími pachy. I v interiéru se soustřeďují vyšší koncentrace látek, které mohou působit zdravotní obtíže. Například z čisticích prostředků, barev, kouření, různých osvěžovačů i prostředků osobní hygieny. Ve vzduchotechnických rozvodech se mohou rozmnožovat baktérie a další choroboplodné zárodky. Klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu dokáže tyto potíže snadno vyřešit.

Přívod čerstvého chladného vzduchu v noci šetří náklady

Při běžném odvodu vzduchu jen pomocí vzduchotechniky, tedy běžným větráním, vznikají značné tepelné ztráty. Klimatizace s Princip fungování klimatizace s přívodem čerstvého vzduchupřívodem čerstvého vzduchu umožňuje zavést tzv. rekuperační režim, který zpětně využije maximum odváděného tepla. Vydýchaný a znečištěný vzduch je nahrazován čerstvým venkovním vzduchem, současně se čistí a při průchodu výměníkem si předají teplo a vlhkost. Některé klimatizační systémy ještě využívají tzv. režim free-cooling. V noci v létě je většinou venku chladnější vzduch než v interiérech a tak se bez tepelné úpravy vhání přímo do interiéru. Ráno pak není nutné zvyšovat výkony chlazení.

Napište nám

Nejsou tyto informace pro vás dostatečné? Pak vám jistě pomůžou stránky z naší poradny: