Kotlíkové dotace pro rok 2024

Domácnosti s nízkými příjmy jako jsou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo invalidní důchod mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého neekologického kotle. Vyplacení dotace probíhá před samotnou koupí a instalací, takže není nutné disponovat vlastními prostředky. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Domácnosti, které nespadají do nízkopříjmové skupiny, mohou požádat až o 50% dotaci na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Mám zájem

Tepelná čerpadla dle výrobce

U společnosti M-klima můžete využít dotace na tepelná čerpadla vzduch/voda od špičkových značek Daikin a Toshiba.

  • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
  • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.
  • Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební
práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
  • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu

Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo