Plynový kondenzační kotel

Mám zájem

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován plynový kondenzační kotel. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 000,00 Kč.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč