Tepelné čerpadlo voda-voda

Zdrojem vytápění i ohřevu vody může být tepelné čerpadlo voda-voda. Princip získávání tepelné energie je podobný jako u tepelného čerpadla vzduch-voda, ale jen s tím rozdílem, že zdrojem tepla je podzemní či povrchová voda. Z tohoto zdroje je čerpáno použitelné teplo a předáváno otopnému systému v domě. K fungování celého systému, pohonu čerpadla a kompresoru je nutná elektrická energie. Její spotřeba je však velmi nízká a teplo je zdarma. Tepelná čerpadla voda-voda potřebují ke svému provozu dostatečný zdroj podzemní vody, respektive vydatnost pramene, nebo povrchovou vodu v blízkosti.

Tepelná čerpadla voda-voda, která využívají podzemní vodu, fungují jako otevřený systém. Prostřednictvím potrubí se odebírá voda ze studny o stálé teplotě, toto teplo odevzdá chladivu ve výparníku, a chladná voda se vypouští do tzv. vsakovací studny. Ve výparníku se ohřáté chladivo změní na plyn, v kompresoru se prudce stlačí, takže se jeho teplota výrazně zvýší, a předá teplo otopnému systému.

Chladivo, které odevzdalo teplo, se vrací do výměníku, kde se setkává s teplejší vodou ze studny. Tato tepelná čerpadla potřebují, aby zdroj v první studně byl dostatečný a v druhé studni bylo podloží s dobrými vsakovacími podmínkami.

Výhodou tepelného čerpadla voda-voda je, že teplota vody ve studni je po celý rok konstantní nebo má minimální výkyvy. Také investiční náklady oproti tepelnému čerpadlu země-voda jsou nižší. Naopak tepelná čerpadla vzduch-voda jsou podstatně levnější než při použití vody jako zdroje tepelné energie. Protože jde o otevřený systém, u některých typů čerpadel voda-voda je nutná údržba potrubí a filtrů, které jsou umístěny ve studni. Druhá varianta, tedy použití povrchového zdroje, není tak častá, protože vyžaduje povolení správce vodního zdroje. Výhodná je například pro obecní úřad, který vlastní rybník.

I na tepelná čerpadla voda-voda lze získat státní dotaci ,
tak jak tomu je i v případě ostatních druhů tepelných čerpadel. A to hned ze dvou programů.

Dotační program Nová zelená úsporám standart poskytuje:
Dotace na teplené čerpadlo voda-voda pro vytápění 120 000 Kč
Dotace na teplené čerpadlo voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody 140 000 Kč
Kotlíkové dotace jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti.
To znamená, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod pro invaliditu 3. stupně.
Žadatel (nebo některý z členů domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.
Dotace na tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů.

Výhody

Vysoká účinnostTepelná čerpadla voda-voda dosahují nejvyššího topného faktoru (COP) ze všech typů tepelných čerpadel. To znamená, že pro vygenerování 1 kW tepelné energie spotřebují méně elektřiny. COP se může pohybovat v rozmezí 4 až 6, v závislosti na podmínkách.

Nízké provozní náklady: Díky vysoké účinnosti jsou provozní náklady tepelného čerpadla voda-voda nízké. V porovnání s klasickými kotli na fosilní paliva (plyn, uhlí) můžeme ušetřit až 70 % nákladů na vytápění.

Ekologické řešení: Tepelná čerpadla voda-voda neprodukují žádné emise skleníkových plynů a jsou tak šetrná k životnímu prostředí.

Možnost chlazení: V letních měsících lze tepelné čerpadlo voda-voda využít i k chlazení domu.

Dlouhá životnost: Tepelná čerpadla voda-voda mají dlouhou životnost, která se běžně pohybuje okolo 20 let.

Nevýhody

Vysoká pořizovací cena: Tepelná čerpadla voda-voda jsou nejdražším typem tepelných čerpadel. Pořizovací cena se může pohybovat okolo 400 000 Kč.

Náročnost na instalaci: Instalace tepelného čerpadla voda-voda je náročnější než u jiných typů tepelných čerpadel. Je nutné vrtat dva vrty do země pro umístění jímky s vodou.

Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo