Voda-voda

Zdrojem vytápění i ohřevu vody může být tepelné čerpadlo voda-voda. Princip získávání tepelné energie je podobný jako u tepelného čerpadla vzduch-voda, ale jen s tím rozdílem, že zdrojem tepla je podzemní či povrchová voda. Z tohoto zdroje je čerpáno použitelné teplo a předáváno otopnému systému v domě. K fungování celého systému, pohonu čerpadla a kompresoru je nutná elektrická energie. Její spotřeba je však velmi nízká a teplo je zdarma. Tepelná čerpadla voda-voda potřebují ke svému provozu dostatečný zdroj podzemní vody, respektive vydatnost pramene, nebo povrchovou vodu v blízkosti.Tepelná čerpadla voda-voda, která využívají podzemní vodu, fungují jako otevřený systém. Prostřednictvím potrubí se odebírá voda ze studny o stálé teplotě, toto teplo odevzdá chladivu ve výparníku, a chladná voda se vypouští do tzv. vsakovací studny. Ve výparníku se ohřáté chladivo změní na plyn, v kompresoru se prudce stlačí, takže se jeho teplota výrazně zvýší, a předá teplo otopnému systému.

Chladivo, které odevzdalo teplo, se vrací do výměníku, kde se setkává s teplejší vodou ze studny. Tato tepelná čerpadla potřebují, aby zdroj v první studně byl dostatečný a v druhé studni bylo podloží s dobrými vsakovacími podmínkami.

Výhodou tepelného čerpadla voda-voda je, že teplota vody ve studni je po celý rok konstantní nebo má minimální výkyvy. Také investiční náklady oproti tepelnému čerpadlu země-voda jsou nižší. Naopak tepelná čerpadla vzduch-voda jsou podstatně levnější než při použití vody jako zdroje tepelné energie. Protože jde o otevřený systém, u některých typů čerpadel voda-voda je nutná údržba potrubí a filtrů, které jsou umístěny ve studni. Druhá varianta, tedy použití povrchového zdroje, není tak častá, protože vyžaduje povolení správce vodního zdroje. Výhodná je například pro obecní úřad, který vlastní rybník.


Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo