Čerpadlo vhodné do horských oblastí.

Tepelná čerpadla země-voda

Mám zájem

tepelná čerpadla země vodaZdrojem tepla, které lze využít k vytápění budov, může být podzemí, kde je v podstatě konstantní teplota po celý rok. Tuto tepelnou energii využívají tepelná čerpadla země-voda. Ze současných druhů čerpadel, tedy tepelných čerpadel vzduch-voda, vzduch-vzduch či voda-voda, má tepelné čerpadlo země-voda nejvyšší náklady. Odpovídají totiž rozsáhlým stavebním pracím, které zahrnují umístění podzemního kolektoru na velkou plochu kolem budovy nebo podzemní vrty, jež sahají do hloubky až 150 metrů.

Tepelná čerpadla země-voda jsou vhodná do chladnějších oblastí

Tepelná čerpadla země-voda pracují na principu odnímání tepla z podzemí a předávání topnému sytému. V podzemním kolektoru nebo vrtu proudí kapalina o nízkém varu, která přechází v plyn, jenž se působením tepla mírně zahřívá.

tepelne cerpadlo zeme voda

Po prudkém stlačení kompresorem se plyn ohřeje ještě na vyšší teplotu a předá teplo otopnému systému. V průběhu procesu se ochladí, zkapalní a celý proces odnímání a předávání tepla absolvuje znovu. Tepelná čerpadla země-voda jsou například vhodná do chladnějších, například horských oblastí. Jsou v těchto podmínkách velmi efektivní, ale jejich nevýhodou je velká vstupní investice.

Podzemní kolektory jsou levnější než hlubinné vrty

Tepelná čerpadla země-voda s plošným kolektorem jsou levnější než s hlubinnými vrty. Kolektor se zabuduje do země, například pod zahradou. Vyžaduje však plochu přibližně 200 až 400 m². V zemi, obvykle do hloubky 1,5 m, jsou umístěny plastové trubky s nemrznoucí kapalinou. Hlubinné vrty pro potřeby tepelných čerpadel země-voda se provádějí do hloubky 80 až 150 m. Výhodou je, že nemají prakticky žádné nároky na plochu jako plošné kolektory. Provozní nároky u čerpadel odebírajících teplo z podzemní jsou velmi nízké. Dodávají teplo i za extrémních klimatických podmínek. V létě se vrty dají využít pro chlazení obytných místností.

daikin logo toshiba logo