Jak funguje klimatizace?

Jak funguje klimatizace?

Většina zákazníků si pořizuje klimatizaci s cílem ochladit, případně odvlhčit vzduch v budově. Některé klimatizace umí jen chladit, jiné mají navíc i funkci topení. Klimatizace jako taková funguje na principu přenosu a především přesunu energií z jednoho místa na jiné. Zjednodušeně řečeno, chceme-li vzduch v místnosti ochladit, odčerpáme z něj teplo a přeneseme jej mimo budovu. Některé moderní klimatizace mohou pracovat i v opačném režimu, to znamená otočit směr proudění chladiva z exteriéru do budovy. V tomto režimu potom fungují stejně jako tepelné čerpadlo a jsou schopny vytápět interiér budovy. Provozní náklady takového způsobu vytápění jsou zhruba na třetině nákladů na přímé elektrické vytápění, tedy velice nízké.

Z jakých částí se klimatizace skládá?

Kompletní systém klimatizace se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Venkovní jednotka se umísťuje obvykle na fasádu budovy, pokud je to možné tak na střechu. Vnitřních jednotek je více druhů. Nástěnné jednotky se montují na svislou zeď, kazetové jsou určeny do rastrového podhledu, parapetní stejně jako radiátory pod okenní parapety. Kromě toho existují i nenáročné mobilní klimatizace, u nichž prakticky pouze vystrčíte z okna odvodní potrubí. Bohužel mají také nejmenší účinnost.

Jak funguje chlazení klimatizací?

Základem celého systému je kompresorový chladící okruh, který mimochodem najdete i v ledničce. Kompresor umístěný ve venkovní jednotce stlačuje plynné chladivo o vysoké teplotě a prohání ho přes výměník tepla (kondenzátor), který je ochlazován venkovním vzduchem za pomoci ventilátoru. Chladivo tak odevzdává svoji teplotu do venkovního prostoru. Díky tomu dojde k jeho zkapalnění. Kapalné chladivo s nízkou teplotou je spojovacím potrubím přenášeno přes expanzní ventil do výměníku tepla (výparníku) vnitřní jednotky. Skrz stěny výparníku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu, který je k němu hnán ventilátorem. Při tomto procesu dochází k opětovné změně skupenství chladiva na plynné a ke kondenzaci vody do nádržky uvnitř výparníku, kterou je nutno jedno za čas vyprázdnit. Ohřáté plynné chladivo opět putuje ke kompresoru venkovní jednotky, kde je opětovně stlačeno a celý cyklus se znovu opakuje.

Na jakém principu funguje topení?

Jak již bylo zmíněno výše, topení u klimatizace funguje na principu tepelného čerpadla v systému vzduch – vzduch. Aby byla klimatizace tohoto režimu schopna, musí být její venkovní jednotka vybavena čtyřcestným (reverzačním) ventilem. Ten má za úkol otočit směr proudění chladiva mezi jednotkami, chladivo tedy začne procházet obráceně. Do výměníku vnitřní jednotky proudí stlačené horké chladivo a tím dojde k ohřátí vzduchu v budově. Tento způsob má nejvyšší účinnost okolo 0° C venkovní teploty, přičemž při vytápění tímto systémem je možné uspořit až 2/3 nákladů vzhledem k běžnému elektrickému vytápění.

Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo