Teploty stoupají, jak správně používat klimatizaci?

Rostoucí poptávka po klimatizačních jednotkách odráží častější výskyt tropických dní a také zvyšující se požadavky na životní komfort.

Samotná instalace klimatizace je ponechávána na odborných firmách. Její provoz i údržba jsou pak ale na jejím uživateli či majiteli.

Jedná se o spotřebič, jehož používání má svá pravidla. Pravidla, která chrání naše zdraví.

Jak v létě nenastydnout aneb nastavení vnitřní teploty

  • Uživatelé mají občas pocit, že se musí schladit do zásoby a nastavují ty nejnižší teploty, které jim přístroj dovolí. Takový postup škodí našemu tělu,

které není strojem, a má problém zvládnout extrémní teplotní výkyvy.

  • Ideální rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou je 6 °C.

Teplotními podmínkami na klimatizovaném pracovišti se zabývá nařízení vlády č. 361/2007, které stanovuje nejnižší teplotu 24,5 °C pro práci vsedě a 23 °C pro práci převážně vsedě spojenou s lehkou manuální prací rukou a paží.

Proč nemířit příjemně chladivý vzduch přímo na sebe

  • Dlouhodobé působení klimatizovaného vzduchu přímo na naše tělo dokáže přinést zdravotní komplikace ve formě svalových ztuhlostí. Ztuhlé šíjové svaly mohou přinést problémy s páteří i bolesti hlavy.

Na trhu jsou dostupné klimatizace se senzory, které detekují pozici člověka a ochlazený vzduch cílí mimo něj.

Klimatizace není bezúdržbová

  • V manuálu produktu uvádí výrobce konkrétní požadavky na údržbu, které prodlužují životnost spotřebiči a nám chrání zdraví.
  • Výrobek se může skládat až z několika filtrů. Podstatou údržby filtrů je eliminace bakterií. Základní (hrubší) prachový filtr domácí jednotky může být požadováno čistit jednou za dva týdny. Další filtry pak jednou za půl roku s úplnou výměnou jednou za tři roky.

Čištění filtrů klimatizací v komerčních prostorech (ať už bankách či kancelářích) bývá ponecháno kvalifikovaným osobám podle periody udávané výrobcem.

Používejme vynález, který lidstvu slouží už přes sto let. Nicméně nezapomeňme dát jeho užívání řád.