Pravidelná údržba tepelného čerpadla zvyšuje jeho životnost. Jak na to?

Často narazíte na tvrzení, že jsou tepelná čerpadla naprosto bezúdržbová. To ale není úplně pravda. Péče o ně je sice minimální, ale i přesto je potřeba.

Pravidelná údržba tepelného čerpadla zvyšuje jeho životnost. Jak na to?

V souvislosti s tepelnými čerpadly často narazíte na tvrzení, že jsou naprosto bezúdržbová. To ale není úplně pravda. Péče o ně je sice minimální, ale i přesto je potřeba.

Jak na údržbu tepelného čerpadla? Nejdřív musíte vědět, z čeho se čerpadlo skládá

Tepelné čerpadlo se skládá ze tří hlavních částí – z výparníku, kondenzátoru a kompresoru. Výparník odebírá teplo ze zdroje (což je vzduch, voda nebo země podle typu čerpadla) a kondenzátor jej dodává do vytápěného objektu ve formě vody nebo teplého vzduchu. O energii k tomuto procesu se stará kompresor.

Každý typ čerpadla má své specifické součásti, ale je to právě kompresor, který určuje životnost tepelného čerpadla. Pokud je čerpadlo nastaveno zbytečně na vyšší teplotu, kompresor se rychleji opotřebuje. Čím menší je rozdíl teplot mezi zdrojem a kondenzátorem, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Údržba tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda potřebuje údržbu především tehdy, když venkovní teplota klesá pod nulu. Na lamelách vzniká námraza, která se musí občas odstranit. Údržba spočívá v kontrole odtoku vody při odtávání. Jakmile se někde nahromadí led, je potřeba tepelné čerpadlo vypnout a led odstranit (například horkou vodou).

Pozornost si také vyžadují lamely výparníku, přes který proudí vzduch. Po delší době stání mohou být zanesené nečistotami a prachem a je potřeba je speciálním kartáčkem vyčistit. Ideální doba na kontrolu je na začátku topné sezony.

Údržba tepelného čerpadla voda-voda

typu voda-voda obvykle pohání vodu v primárním okruhu ponorné čerpadlo. Pravidelná údržba spočívá v kontrole tohoto čerpadla, jeho kabelu, připojovací hadice a čistoty filtru. Důležité je také sledovat průtok vody – pokud příliš poklesne, hrozí nebezpečí zamrznutí vody ve výparníku. Na jeho kontrolu si můžete pořídit detektor průtoku.

Údržba tepelného čerpadla země-voda

Okruh tepelného čerpadla, který bere svou energii ze země, je uzavřený a sestavený z nekorodujících dílů. U plošného zemního kolektoru proudí kapalina ve všech sekcích stejně – ověřit si to můžete podle teploty jednotlivých sekcí během toho, kdy je tepelné čerpadlo v chodu. Jednou za čas se může stát, že je potřeba každou z těchto sekcí odvzdušnit. Provedete to tak, že uzavřete všechny zbývající sekce a spustíte oběhové čerpadlo. Jestliže jsou na rozdělovačích automatické odvzdušňovací ventilky, uslyšíte únik plynu.

Pravidelně kontrolujte také teplotu tuhnutí nemrznoucí kapaliny (přibližně jednou za dva roky)Teplota tuhnutí se pohybuje kolem -20 stupňů, konkrétní doporučení získáte od svého výrobce. Zbytečně nízká teplota tuhnutí sníží průtok, a tím i efektivnost.

Pravidelná údržba výměníku pomáhá efektivitě

Ve většině tepelných čerpadel se používají deskové výměníky. Princip je vždy stejný a materiály podobné. První rok celý proces probíhá pravděpodobně bez problémů a co nejefektivněji. Během užívání se ale postupně výměník zanáší drobnými nečistotami, které brání volnému proudění vzduchu. Tím se víc zatěžuje kompresor a čerpadlo postupně snižuje svou efektivnost a často i zvyšuje hlučnost. Výměník proto kontrolujte alespoň jednou ročně.

Využijte servisní prohlídku

Vodítkem pro odhalení případných problémů může být vysoká spotřeba elektřiny. Zapisujte si roční spotřebu elektřiny a další data, která vám tepelné čerpadlo poskytuje. Některé potíže se projevují pozvolna a sledování spotřeby vám je pomůže odhalit, ušetřit náklady na výměnu dílů a snížit spotřebu elektřiny.

Sjednejte si jednou za rok servisní prohlídku od autorizovaného prodejce, připraví vám tepelné čerpadlo na sezonu a zajistí, aby fungovalo co nejefektivněji.

Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo