Stručně a přehledně: Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo v 6 krocích

Stručně a přehledně: Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo v 6 krocích

Nejen, že díky tepelným čerpadlům ušetříte přírodu, ale také výrazně snížíte své náklady na energie. Jediná potíž může spočívat v pořizovací ceně. Ta je poměrně vysoká, naštěstí ji ale pokrývá státní dotace na tepelná čerpadla. Kdo si o ni může zažádat a co všechno je k vyřízení žádosti potřeba? To se dozvíte v našem článku – stručně a přehledně.

Tepelná čerpadla se státní dotací pořídíte až o 140 000 Kč levněji

Pořízení tepelného čerpadla může být velmi nákladná záležitost – například u čerpadel typu země-voda je potřeba vyhloubit do země 80–150 metrů hluboký vrt. Jejich cena se pak pohybuje okolo 400 000 Kč.

Ekologický a ekonomický způsob vytápění by kvůli tomu byl pro spoustu domácností nedosažitelný – nebýt dotací. Překonat finanční překážku naštěstí pomáhá Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, které nabízejí dvě různé dotace:

 • Nová zelená úsporám (na tepelná čerpadla, která nahrazují stávající neekologický zdroj tepla)
 • Kotlíková dotace (na tepelná čerpadla, která nahrazují stávající kotel na pevná paliva)

Návratnost investice do tepelného čerpadla je díky dotacím velmi rychlá: veškeré finance se Vám vrátí od 2 do 4 let.

Kdo může o dotaci na tepelné čerpadlo požádat?

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení. Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky). O dotaci mohou požádat právnické i fyzické osoby. Musí ale být vlastníky, spoluvlastníky nebo stavebníky dané nemovitosti.

Dotace na tepelné čerpadlo: Kolik dostanete?

Kolik financí díky dotaci na tepelné čerpadlo získáte? Záleží na konkrétním programu i typu čerpadla.

Kotlíková dotace Pro domácnosti s nízkými příjmy jako jsou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo invalidní důchod lze získat až 95% dotaci na výměnu starého neekologického kotle. Vyplacení dotace probíhá před samotnou koupí a instalací, takže není nutné disponovat vlastními prostředky. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Kotlíková dotace vám uhradí až 95% výdajů do maximální výše 180 000 Kč.

Nová zelená úsporám vám zafinancuje až 50 % nákladů. Rozlišuje ale, o jaký druh tepelného čerpadla se jedná a jestli ho pořizujete do domu, který je, nebo není zateplený. Dotace se vztahuje na:

Dotace pro rodinný dům                                                                                                          

Kotlíkové dotace: Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Nová zelená úsporám:

 • Tepelné čerpadlo pro rodinné domy vzduch/voda, (vzduch/vzduch) pro teplovodní systém s přípravou teplé vody připojené k FVE systému 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro rodinné domy vzduch/voda pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro rodinné domy Vzduch/voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč 

Dotace pro bytové domy (SVJ a bytová družstvy)

 • Bytová jednotka tepelné čerpadlo vzduch/voda pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody až 50 000Kč
 • Bytová jednotka Tepelné čerpadlo Vzduch/voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody až 40 000 Kč.
 • Bytová jednotka napojení na soustavu zásobování teplem 15 000 Kč
 • Bytová jednotka kombinovaná výroba elektřiny a tepla 35 000 Kč

Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.
Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

S vhodným výběrem čerpadla tak ušetříte nejen na vytápění, ale také na jeho pořízení.

Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo v 6 krocích

Informace o kotlíkových dotacích se liší kraj od kraje – jak je na tom ten váš, zjistíte na stránkách Státního fondu životního prostředí. Oproti tomu získávání dotace Nová zelená úsporám probíhá pokaždé stejně:

 1. Proveďte online registraci

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné podporu úsporných opatření využít a zvolit vhodný dotační podprogram. 

Máte rozhodnuto? Pokud ano, proveďte online registraci. https://iskp21.mssf.cz/ Dále pro podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci (Identitu občana nebo bankovní identitu). Návod, jak si opatřit Identitu občana a jak vytvořit účet v AIS SFŽP ČR najdete na stránce Identita občana.

2. Najděte si odborníka, který vám vyhotoví posudek

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. Odborný posudek v oblasti novostavby a zateplení se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, u ostatních opatření je jednodušší. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním.

V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje.

Připravte si dokumenty.

Zde naleznete potřebné dokumenty ➡️  pro rodinné domy a pro bytové domy.                                                                                                                      

3. Vyplňte online žádost o dotaci

Na následujícím odkazu  Podat žádost se dostanete do informačního systému, slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Vyplňte všechny potřebné údaje. Po vyplnění všech informací klikněte na přílohy a nahrajte naskenované dokument od odborníka. Pro zjednodušení vaší práce přikládáme instruktážní video.

Zde přikládáme video návod: Nová zelená úsporám Light – Jak podat žádost PŘED REALIZACÍ

https://www.youtube.com/watch?v=hykLq0mG7tc&t=14s

Zde přikládáme video návod: Nová zelená úsporám Light – Jak podat žádost PO REALIZACI

https://www.youtube.com/watch?v=swZt2UHqiUk 

4. Kontrola žádosti

V tomto kroku probíhá  kontrola všech doručených podkladů. Není tedy úplně na vás, ale na pracovnících Státního fondu životního prostředí ČR, kteří prověří  formální správnost doručených dokumentů. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

5. Další postup vám sdělí akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, v několika příštích týdnech obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis, který vám sdělí, zda jste dotaci na tepelné čerpadlo získali. Od této chvíle vám běží lhůta dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

6. Nakonec doložte realizaci

V akceptačním dopise naleznete lhůtu, do níž musíte realizaci dokončit.

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložíte jejich realizaci. Doložení provedených prací opět provedete vy nebo vámi zmocněná osoba v informačním systému AIS SFŽP ČR, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti předáváte dokumenty výhradně digitálně.

Doložené dokumenty budou zkontrolovány při závěrečném vyhodnocení. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti s výzvou k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Co se týká výplaty dotace, tak podpora je poskytována ex post (po doložení realizace) nebo ex ante (zálohově) dle zvoleného programu, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Nechte si poradit s výběrem tepelného čerpadla i s dotací

Které čerpadlo byste si měli vybrat? Máte nárok na dotaci? A kolik vlastně s tepelným čerpadlem ušetříte? Všechny odpovědi se dozvíte v naší poradně. A pokud hledáte to správné tepelné čerpadlo nebo máte jakékoli dotazy, na které jste nenašli odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

Napište nám a my vám připravíme cenovou nabídku na míru. Zcela bez závazků.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.Partneři

logo-toshiba logo-daikin logo-lg logo-niccons logo-aspen hitachi-logo